Belgen schatten de kans op een nieuwe inbraak klein in

De gemiddelde Belg voelt zich redelijk veilig in huis en geeft dat gevoel dan ook een score van 7,9/10. Vier op de 10 Belgen schat de kans bovendien klein in dat ze het komende jaar slachtoffer worden van een woningbraak. Slechts vier procent schat de kans groot in dat ze het komende jaar slachtoffer zullen worden van een woninginbraak. Het verschil tussen mensen die in de voorbije 5 jaar een woninginbraak meemaakten en zij die daarvan gespaard bleven is daarbij groot. Die laatsten zeggen in bijna de helft van de gevallen dat de kans op een inbraak bij hen klein is, terwijl dat bij recente slachtoffers van inbraak slechts een vierde is.  

Mensen die al eens in aanraking kwamen met inbrekers (in de eigen woning of bij naasten), beschrijven hun huis opmerkelijk genoeg als beter beveiligd dan mensen die van een woninginbraak gespaard zijn gebleven. Een mogelijke reden daarvoor is dat mensen vaak pas na een eerste contact met een woninginbraak actie ondernemen om indringers buiten te houden