Belg verliest veiligheidsgevoel thuis na inbraak

Met een score van 7,9/10 geeft de Belgische bevolking aan dat ze thuis een groot veiligheidsgevoel heeft. Maar liefst een derde geeft hun thuisgevoel zelfs een score van 9 of 10 op 10. Oudere leeftijdsgroepen lijken zich bovendien thuis veiliger te voelen dan jongere: 55-plussers geven een score van 8,1/10.  

Nederlandstaligen voelen zich met 7,5/10 bovendien veiliger in eigen huis dan Franstaligen, die een gemiddelde veiligheidsscore geven van 8,1/10. Er zijn op dit vlak echter geen opvallende verschillen merkbaar tussen de verstedelijkte en de landelijke gebieden in België. 

Bij Belgen die de laatste 5 jaar zelf een woninginbraak meemaakten, is er een duidelijk patroon zichtbaar. Waar het veiligheidsgevoel voor de inbraak nog een mooie 7,9/10 krijgt, zakt dat gemiddelde na een bezoek van inbrekers tot amper 5,4/10. 

Het verlies van veiligheidsgevoel is het vaakst genoemde effect van een woninginbraak. Meer dan twee derde van de Belgen die het slachtoffer werden van een woninginbraak geeft aan dat ze hun gevoel van veiligheid in huis volledig kwijt zijn. Daarnaast geeft ook bijna de helft aan dat ze van elk geluidje wakker worden, en zegt meer dan een derde dat ze onrustig slapen (37%), niet goed in slaap geraken (37%) en/of schrikken van elk geluidje in huis (35%). Ook confrontatie met een woninginbraak in de naaste omgeving heeft een effect op het eigen leven: bijna de helft verloor daardoor ook het veiligheidsgevoel in hun eigen huis.