Over ons

Wat doen we?

De vzw Inbraakpreventieplatform werd in oktober 2018 opgericht en wil Belgen bewuster maken van de risico’s op, en de nasleep van, een woninginbraak. Het platform lanceert hiervoor tweejaarlijks een nationale enquête in samenwerking met iVOX. Zo worden nieuwe inzichten vergaard in de manier waarop de Belg omgaat met de beveiliging van de eigen woning en de gevolgen van een woninginbraak. Aan de hand van onderzoeken, brengt het platform het gedrag, de visie en de gevoelens van de Belg rond woninginbraken en inbraakpreventie in kaart. Zo wordt er niet enkel ingespeeld op de actualiteit, maar worden diverse aspecten van inbraakpreventie gericht naar de consument gecommuniceerd. Het platform communiceert de eerste onderzoekresultaten in de aanloop naar de winterperiode en de resultaten van de tweede enquête rond de zomerperiode: traditioneel twee momenten waarop een stijging van het aantal inbraken wordt vastgesteld. Het initiatief koppelt hieraan ook advies rond preventieve maatregelen en oplossingen om een inbraak te vermijden.

Wie zijn we?

Het Inbraakpreventieplatform is opgericht door een aantal mensen die persoonlijk te maken kregen met een woninginbraak en de gevolgen dan ook van erg dichtbij hebben meegemaakt. Met dit nieuwe initiatief willen ze meer bewustwording creëren en anderen aansporen om preventief maatregelen te nemen. In de stichting zijn verschillende partners verenigd die de campagnes financieel en inhoudelijk mogelijk maken waaronder Hörmann en Niko. Het platform ondersteunt de doelstelling van de overheid om het aantal inbraken jaarlijks sterk terug te dringen. Voor kennisdeling op het gebied van inbraakpreventie, is er een samenwerking met 1dagniet, de nationale actiedag tegen woninginbraken georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

Partner worden?

Indien u geïnteresseerd bent om partner te worden van de vzw, komen wij graag met u in contact. Het platform is altijd op zoek naar instanties of bedrijven die zich bezig houden met inbraakpreventie en dit samen met ons breder op de kaart willen zetten in België.

Bedankt!

De vzw bedankt al haar partners voor hun inzet en inbreng bij het realiseren van het gezamenlijke doel, namelijk de woningbezitter aanzetten om de nodige stappen te zetten bij de inbraakpreventie van hun woning. Of dat nu met een strip, slot, lamp, alarm of kluis is.

Onze partners:
Niko
Hörmann
1dagniet
Two cents