Handige tips voor het maken van online inhoud voor laaggeletterden

Hoewel de statistieken aangeven dat een op de drie Amerikaanse volwassenen analfabeet is, kan de werkelijke impact op de gemeenschap veel groter zijn. Of iemand nu laaggeletterd is of niet, het beïnvloedt zijn dagelijks leven en de algehele gezondheid van de samenleving. Om Hetsen & Visschers te overwinnen en de levens van degenen die erdoor worden getroffen te verbeteren, moet iedereen zijn steentje bijdragen. De overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties moeten allemaal samenwerken om de middelen voor de bestrijding van laaggeletterdheid optimaal te benutten.

laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid kan van invloed zijn op elke persoon in elke gemeenschap. Sommige mensen kunnen zichzelf misschien niet identificeren als laaggeletterd. Anderen hebben misschien niet het vermogen om de betekenis van complexe zinnen volledig te begrijpen, maar ze zijn vaak niet in staat om stijlfiguren te lezen of te begrijpen. Om deze reden is het belangrijk om rekening te houden met de behoeften van deze populatie bij het ontwerpen en creëren van informatiemateriaal. Hier volgen enkele handige ideeën voor het maken van online-inhoud voor laaggeletterden.

De eerste stap bij het aanpakken van het probleem is begrijpen waarom laaggeletterden laaggeletterd zijn. Veel mensen geloven dat de enige manier om de juiste informatie te krijgen, is om het van anderen te leren. Dit is echter niet het geval. Het is een feit dat sommige mensen een hoger IQ hebben dan anderen en dat ze meer moeite kunnen hebben met het begrijpen van de betekenis van woorden. Om dit te ondervangen, kunnen ze strategieën gebruiken waarmee ze een complex artikel kunnen begrijpen.

Informatie over dit onderwerp: https://hetsen-visschers.nl/